Om Oss

Hållbara energisystem med miljö och ekonomi i fokus är vårt mål där kvalitet och kunskap är grundpelarna.

VAD VI ERBJUDERHållbara energisystem med miljö och ekonomi i fokus.


Vårt mål är att tillgodose ert

behov med hållbar utveckling

för ekonomisk lönsamhet och minskad miljöpåverkan.


    M
iljö


Kunskap

Hållbarhet

Kvalitet

Ekonomi

Vi står idag inför en mängd val där vårt beslut lämnar ett fotavtryck till vår framtida generation. Genom vår kunskap och erfarenhet kan vi hjälpa er med att nå de mål ni önskar.

Det innebär ett innovativt steg för miljön, samhället och ekonomin, men framför allt, Vår framtid!


Per Hirani

I C E Solutions

TILLVÄGAGÅNGSÄTT

STEG 1


Kontakt med huvudansvarig och besök av objekt.

STEG 3


Presentation av förslag.

Okulär kontroll av tänkt utförande.

STEG 2


Dimensionering och planering av föreslagna lösningar.

STEG 4


Avtal samt entreprenad och genomförande beslutas.